Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

O advokátskej kancelárii


Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS poskytuje právne služby slovenským a zahraničným klientom na celom území Slovenskej republiky

Poskytovanie právnych služieb staviame na troch základných pilieroch, ktorým sú zodpovednosť, profesionalitadochvíľnosť

Sme presvedčení, že zodpovedné a profesionálne poskytovanie právnych služieb si vyžaduje neustále zvyšovanie a prehlbovanie odborných znalostí a schopností. Členovia advokátskej kancelárie sa preto svojím aktívnym prístupom zúčastňujú vzdelávacích aktivít, akademických konferencií, seminárov tak, aby sa naši klienti mohli bezpodmienečne spoľahnúť, že ich napredovanie a uplatňovanie ich práv nebudú spomaľovať neefektívne postupy a nedostatočné znalosti. 

Sme presvedčení, že ak má byť jedným z našich základných pilierov dochvíľnosť, musíme používať pri poskytovaní právnych služieb inovatívne formy a prostriedky komunikácie. Prostredníctvom audiovizuálnych konzultácii a elektronizácie súdnictva môžeme naše právne služby poskytnúť takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Právne poradenstvo a služby môžeme poskytnúť bez nutnosti Vašej fyzickej prítomnosti v našej kancelárii. Audiovizuálne konzultovať môžeme z Vašej kancelárie, konferenčnej miestnosti, pracovne, prípadne hotelovej izby na dovolenke. Elektronizácia súdnictva nám zase umožňuje podať žalobu, neodkladné opatrenie a ďalšie úkony vo vzťahu k súdom takmer kedykoľvek a na ktoromkoľvek súde na území Slovenskej republiky. 

Vaše prípady riešime komplexne. V oblastiach, v ktorých sa vyžadujú špecifické znalosti spolupracujeme s odborníkmi tak, aby sme mohli pristúpiť k okamžitému riešeniu Vašej požiadavky. 

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

riadiaci advokát a zakladateľ

právna prax 11 rokov

jazyky: anglicky, francúzsky

zameranie: súdne spory, správne konania so štátnymi orgánmi, obchodné právo, pracovné právo, ochrana osobných údajov, BOZP, eCommerce, majetkové právo, trestné právo

v minulosti pôsobil 3 roky ako právnik na inšpektoráte práce


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne a Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás